Schoolrekeningen

Maandelijks krijgt jouw kind een schoolrekening mee. Probeer in de mate van het mogelijke de betalingen correct en op tijd uit te voeren.
U kan nog steeds betalen via domiciliëring. De documenten kunnen op het secretariaat worden afgehaald. Bij eventuele problemen van betaling, kan U steeds terecht op het bureel van de directie. Samen wordt dan op een discrete manier naar een oplossing gezocht.