Ouders op school

Ouders kunnen steeds op school terecht met vragen.  Indien U iets wil bespreken met de leerkracht van uw kind is het aanbevolen om (via agenda of briefje) een afspraak te regelen.  Indien U dringende zaken hebt, kan U steeds in het bureel terecht. Graag wel een seintje vooraf op het nummer 052/214130. De directie zal U graag helpen met het oplossen van de gestelde problemen.

Op geregelde tijdstippen wordt U als ouder uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op onze school.

In de maand september zijn er informatiemomenten voorzien binnen de kleuter- en lagere klassen.

In de maanden oktober, november, januari, februari, mei en juni voorzien wij specifieke individuele besprekingen van de resultaten op het rapport van de lagere afdeling.

In de maanden oktober, november, februari, maart en mei worden jullie ,ouders van de kleuters ,uitgenodigd voor een individueel praatmoment over de ontwikkeling van Uw kind. De juiste data zullen later worden meegedeeld.

Ouders, aarzel niet om contact met de school op te nemen!! Als we samen kort op de bal spelen kunnen er misvattingen en communicatie – stoornissen vermeden worden.  Dit vooral in het belang van Uw kind.

Als ouder bestaat de mogelijkheid om toe te treden tot de werkgroep ouders.  Daarover krijgt U meer informatie in de eerste schoolweek.