Middagtoezicht

Kinderen die over de middag naar huis gaan kunnen op de speelplaats terecht van 13.25.  Zij die vroeger komen moeten wachten.