Verkeersveiligheid

Mogen wij U met aandrang vragen dat U de omgeving van de school verkeersveilig houdt. Indien U met de wagen dicht bij de school komt, gelieve de verkeersreglementen strikt te volgen en te parkeren op de reglementaire plaatsen.  Wees er U wel van bewust dat U dan de directe schoolomgeving belast met voertuigen en U onrechtstreeks gevaar schept voor uw en andermans kinderen.
Denk ook aan de buren. Parkeren op en voor opritten van hun eigendom getuigt niet van hoffelijkheid.  Gelieve deze aanbevelingen ook bij minder aangenaam weer toe te passen.