Zorg

Dit schooljaar willen wij verder extra werk maken van onze zorg. Elke leerkracht wordt , afhankelijk van de klas,  klasvrij gemaakt om specifieke zorg te geven aan kinderen  die moeilijkheden met leerstofonderdelen hebben.

Tevens blijven wij binnenklasdifferentiatie als één van onze prioriteiten beschouwen. Door op deze manierte werken zijn wij ervan overtuigd dat wij jullie kinderen een nog betere begeleiding waarborgen en hen de mogelijkheden bieden tot een totale ontplooiing van de kennis en de persoonlijkheid.