Schoolreglement

Het schoolreglement wordt, per gezin, meegegeven. Gelieve dit eens rustig door te lezen en het instemmingsformulier en de engagementsverklaring  voor akkoord te tekenen voor elk van jouw kinderen. 

Download onderaan het schoolreglement in pdf!

Om het schoolreglement te kunnen raadplegen heeft u Acrobat Reader nodig.